Hardklör Release Notes

Version 2.18 - January 26 2015

Version 2.17 - December 31 2014

Version 2.03 - April 6 2012

Version 2.0 - August 4 2011

Version 1.36 - April 20 2011

Version 1.34 - October 19 2010

Version 1.22 - July 10 2008

Version 1.10 - October 10 2007

Version 1.03 - September 17 2007

Version 1.0